Tin tức

 • BÁO CÁO LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG

  24/11/2016

  Theo quy định tại Điều 6 Bộ Luật lao động và Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo đối với lĩnh vực lao động : Định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình biến động về sử dụng người lao động Việt […]

  đọc tiếp >>
 • Từ 2017, lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 3.750.000 đồng/tháng

  17/11/2016

  Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Theo Nghị định này, kể từ tháng 1/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh tăng như sau: – […]

  đọc tiếp >>
  tienluong
 • TT 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

  05/09/2016

  Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.  Thông tư 133 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017. Nội dung thay đổi chính trong TT133 có lẻ phải nói đến sự xem trọng về bản chất […]

  đọc tiếp >>
  ke toan 3
 • Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017

  08/08/2016

  Ngày 02/08/2016, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 theo các mức sau đây: – Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016).  – Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016). – Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016). – Vùng […]

  đọc tiếp >>
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2016

  07/04/2016

  Năm 2016, thuế suất thuế Thu nhập Doanh nghiệp (“TNDN”) đã có sự thay đổi như sau: Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% (mức thuế suất phổ thông) chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thuộc diện áp […]

  đọc tiếp >>
  Money