Tin tức

 • TT 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

  05/09/2016

  Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.  Thông tư 133 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017. Nội dung thay đổi chính trong TT133 có lẻ phải nói đến sự xem trọng về bản chất […]

  đọc tiếp >>
  ke toan 3
 • Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017

  08/08/2016

  Ngày 02/08/2016, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 theo các mức sau đây: – Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016).  – Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016). – Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016). – Vùng […]

  đọc tiếp >>
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2016

  07/04/2016

  Năm 2016, thuế suất thuế Thu nhập Doanh nghiệp (“TNDN”) đã có sự thay đổi như sau: Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% (mức thuế suất phổ thông) chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thuộc diện áp […]

  đọc tiếp >>
  Money
 • Điều chỉnh hóa đơn

  07/04/2016

  Công văn 1277 về hóa đơn, chứng từ 28/03/2016 –           Hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc […]

  đọc tiếp >>
  mau-hoa-don
 • Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

  07/04/2016

  CÔNG VĂN 905/TCT-KK ngày 09/03/2016 Căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 29 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt: “1. Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền […]

  đọc tiếp >>
  thue