Tin tức

 • TIỀN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH HIỆU QUẢ (INCENTIVE)

  20/02/2017

  Công văn 281 ngày 23/1/2017 về thuế TNCN từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả   Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn: Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm: e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc […]

  đọc tiếp >>
 • BÁO CÁO LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG

  24/11/2016

  Theo quy định tại Điều 6 Bộ Luật lao động và Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo đối với lĩnh vực lao động : Định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình biến động về sử dụng người lao động Việt […]

  đọc tiếp >>
 • Từ 2017, lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 3.750.000 đồng/tháng

  17/11/2016

  Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Theo Nghị định này, kể từ tháng 1/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh tăng như sau: – […]

  đọc tiếp >>
  tienluong
 • TT 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

  05/09/2016

  Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.  Thông tư 133 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017. Nội dung thay đổi chính trong TT133 có lẻ phải nói đến sự xem trọng về bản chất […]

  đọc tiếp >>
  ke toan 3
 • Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017

  08/08/2016

  Ngày 02/08/2016, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 theo các mức sau đây: – Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016).  – Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016). – Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016). – Vùng […]

  đọc tiếp >>