News

 • TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 1/7/2019

  14/05/2019

  Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng kể từ 1/7/2019 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức trần đóng BHXH (20 tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ mức 27,8 triệu lên 29,8 triệu/tháng. Phụ cấp […]

  đọc tiếp >>
  Money
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn vị trí Kế toán trưởng

  17/01/2019

  Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng. Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời […]

  đọc tiếp >>
 • Regional Minimum Wages in 2019

  18/12/2018

  Official REGIONAL minimum wages applicable from 01/01/2019 On 16/11/2018, the Government issued Decree 157/2018 / ND-CP regulating the minimum regional wage levels for laborers working under labor contracts. Accordingly, the regional minimum wage effective from 01/01/2019 will increase between ranges VND160,000 to VND200,000, specifically as follows: – For employees working for enterprises operating in Zone I: 4,180,000 VND / month […]

  đọc tiếp >>
  Money
 • Trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN

  18/07/2017

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần […]

  đọc tiếp >>
  tienluong
 • THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH

  24/04/2017

  Nghị định 44/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017, thay đổi về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó tỷ lệ mà người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được Giảm từ […]

  đọc tiếp >>
  luong