Tin tức

 • CIT REDUCTION IN Y2020

  22/06/2020

  Reduce 30% of Corporate Income Tax in 2020 On June 19, 2020, the National Assembly of Vietnam has officially passed the Resolution regarding 30% reduction of corporate income tax (“CIT”) in 2020 for businesses with revenue of less than VND200 billion. This Resolution takes effect 45 days from the date of its signing and applies to the tax period 2020. […]

  Xem tiếp
  financial
 • MẤT HÓA ĐƠN

  09/07/2019

  Mất hóa đơn liên 2, được dùng bản sao liên 1 để hạch toán kế toán. Công văn số 76608/CT-TTHT ngày 19/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, hạch toán chi phí đối với hóa đơn liên 2 bị mất. Theo đó, hóa đơn liên 2 bị thất lạc trong quá trình chuyển phát cho bên […]

  Xem tiếp
  mau-hoa-don
 • Ghi tiếng Việt không dấu trên hóa đơn

  02/07/2019

  Từ 01/01/2015, miễn đăng ký sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn Công văn số 2735/CT-TTHT ngày 30/3/2016 của Cục Thuế TP. HCM có nội dung như sau: Do đặc thù tiếng Việt là có dấu, trong khi một số phần mềm kế toán của nước ngoài không tích hợp khả năng đánh dấu cho các từ tiếng […]

  Xem tiếp
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn vị trí Kế toán trưởng

  17/01/2019

  Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng. Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời […]

  Xem tiếp
 • Regional Minimum Wages in 2019

  18/12/2018

  Official REGIONAL minimum wages applicable from 01/01/2019 On 16/11/2018, the Government issued Decree 157/2018 / ND-CP regulating the minimum regional wage levels for laborers working under labor contracts. Accordingly, the regional minimum wage effective from 01/01/2019 will increase between ranges VND160,000 to VND200,000, specifically as follows: – For employees working for enterprises operating in Zone I: 4,180,000 VND / month […]

  Xem tiếp
  Money
 • Trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN

  18/07/2017

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần […]

  Xem tiếp
  tienluong
 • THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH

  24/04/2017

  Nghị định 44/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017, thay đổi về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó tỷ lệ mà người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được Giảm từ […]

  Xem tiếp
  luong
 • KHẤU HAO TSCĐ

  24/04/2017

  Ngày 12/04/2017 BTC ban hành TT28/2017/TT-BTC bổ sung TT45 và TT147  về trích khấu hao TSCĐ: Theo đó, đối với “tòa nhà hỗn hợp”, mà trong đó vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh, vừa dùng để bán, vừa cho thuê thì doanh nghiệp được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao đối với phần diện tích dùng cho […]

  Xem tiếp
 • TIỀN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH HIỆU QUẢ (INCENTIVE)

  20/02/2017

  Công văn 281 ngày 23/1/2017 về thuế TNCN từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả   Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn: Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm: e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc […]

  Xem tiếp
 • BÁO CÁO LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG

  24/11/2016

  Theo quy định tại Điều 6 Bộ Luật lao động và Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo đối với lĩnh vực lao động : Định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình biến động về sử dụng người lao động Việt […]

  Xem tiếp