News

 • Trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN

  18/07/2017

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần […]

  Xem tiếp
  tienluong
 • TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

  06/06/2017

  Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/04/2017 qui định: Từ ngày 01/07/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Theo đó, mức trần đóng BHXH và BHYT cũng sẽ bị ảnh hưởng tăng theo (1.300.000 x 20 lần = 26.000.000).    

  Xem tiếp
  SATE biemhoa 0912
 • THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH

  24/04/2017

  Nghị định 44/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017, thay đổi về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó tỷ lệ mà người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được Giảm từ […]

  Xem tiếp
  luong
 • KHẤU HAO TSCĐ

  24/04/2017

  Ngày 12/04/2017 BTC ban hành TT28/2017/TT-BTC bổ sung TT45 và TT147  về trích khấu hao TSCĐ: Theo đó, đối với “tòa nhà hỗn hợp”, mà trong đó vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh, vừa dùng để bán, vừa cho thuê thì doanh nghiệp được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao đối với phần diện tích dùng cho […]

  Xem tiếp
 • TIỀN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH HIỆU QUẢ (INCENTIVE)

  20/02/2017

  Công văn 281 ngày 23/1/2017 về thuế TNCN từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả   Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn: Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm: e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc […]

  Xem tiếp
 • BÁO CÁO LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG

  24/11/2016

  Theo quy định tại Điều 6 Bộ Luật lao động và Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo đối với lĩnh vực lao động : Định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình biến động về sử dụng người lao động Việt […]

  Xem tiếp
 • Từ 2017, lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 3.750.000 đồng/tháng

  17/11/2016

  Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Theo Nghị định này, kể từ tháng 1/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh tăng như sau: – […]

  Xem tiếp
  tienluong
 • TT 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

  05/09/2016

  Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.  Thông tư 133 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017. Nội dung thay đổi chính trong TT133 có lẻ phải nói đến sự xem trọng về bản chất […]

  Xem tiếp
  ke toan 3
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2016

  07/04/2016

  Năm 2016, thuế suất thuế Thu nhập Doanh nghiệp (“TNDN”) đã có sự thay đổi như sau: Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% (mức thuế suất phổ thông) chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thuộc diện áp […]

  Xem tiếp
  Money
 • Điều chỉnh hóa đơn

  07/04/2016

  Công văn 1277 về hóa đơn, chứng từ 28/03/2016 –           Hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc […]

  Xem tiếp
  mau-hoa-don