Tuyển dụng

  • Tuyển dụng nhân viên kế toán

    07/04/2016

    Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng thêm chuyên viên kế toán.   BƯỚC ĐẦU TIÊN TRONG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY YÊU CẦU ỨNG VIÊN THỰC HIỆN MỘT BÀI ENTRY TEST VỀ KỸ NĂNG KẾ TOÁN. NẾU BẠN KHÔNG NGẠI THỬ THÁCH MỚI VÀ LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP THÌ  XIN MỜI NỘP […]

    Xem tiếp