Accounting service

Các công ty mới thành lập cũng cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập một cách chuyên nghiệp, chính tắc và phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Cơ quan quản lý nhà nước như Chi cục thuế, phòng Đăng Ký Kinh Doanh yêu cầu các Công ty hàng tháng, hàng quý và hàng năm đều phải có các Báo cáo phù hợp. Và việc duy trì Hệ thống kế toán để báo cáo sẽ rất tốn kém với yêu cầu cao về nhân sự.

Để giúp tiết kiệm chi phí chúng tôi sẽ cung cấp các gói dịch vụ kế toán trọn gói cho khách hàng như sau:

 • Dịch vụ lập và giữ sổ kế toán;
 • Xử lý chứng từ lập Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm;
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Tham gia quyết toán thuế

Với các gói Dịch vụ phù hợp, linh hoạt và cực kỳ TIẾT KIỆM, Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự  sẽ cung cấp cho khách hàng một Dịch vụ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI và nộp tới các Cơ quan quản lý Nhà nước. Tất cả những gì Bạn cần làm là cung cấp cho chúng tôi các bản sao chứng từ hợp lệ hàng tháng.

Chúng tôi sẽ đảm bảo chất lượng Dịch vụ một cách tốt nhất và chuyên nghiệp nhất với Quy trình được chuẩn hóa:

 1. Hàng tháng, định kỳ, chúng tôi sẽ nhận bản sao chứng từ đã phát sinh trong tháng do khách hàng tập hợp.
 2. Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh.
 3. Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lý của kế toán và thuế, phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.
 4. Xử lý nghiệp vụ:
  • Cập nhật vào hệ thống sổ sách
  • Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi
  • Theo dõi chi tiết từng vật tư, hàng hóa
  • Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, hợp đồng theo thời điểm
  • Lên tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn cuối tháng
 5. Lên cân đối phát sinh, lãi, lỗ, xác định kết quả kinh doanh hàng tháng
 6. Thay Doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 7. Báo cáo về tình hình tài chính của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời, tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật
 8. Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp được vào chi phí hợp lý theo đúng luật thuế.
 9. Hoàn thiện hệ thống sổ cuối năm