Thuế thu nhập doanh nghiệp

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp từng Quý và Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

NAAS sẽ giúp khách hàng giải quyết các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp 1 cách chuyên nghiệp và hiệu quả cao nhất.