Lương

NAAS làm mọi việc có thể để bảo đảm bảng lương của bạn được vận hành trôi chảy, chính xác, và chi phí hiệu quả cho công ty.

–  Luôn làm khách hàng hài lòng với chất  lượng dịch vụ tốt, kỹ năng thuần thục trong công tác lao động tiền lương;

– Có được bảng lương đúng khách hàng và chính xác nhờ vào đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm;

– Thông tin lương của công ty khách hàng được bảo mật tốt hơn.

  • Duy trì hệ thống thông tin chi tiết về lương cho nhân viên;
  • Tính toán bảng lương hàng tháng;
  • Lập phiếu chi lương hàng tháng cho từng nhân viên;
  •  Chuẩn bị và nộp bảng khai báo khấu trừ thuế TNCN, bảng khai boá tăng giảm lao động, BHXH & BHYT cho nhân viên;
  • Thay mặt công ty nộp thuế TNCN, bảo hiểm, phí công đoàn (nếu có);
  • Lập báo cáo hnàg tháng v ềchi phí lương dựa trên yêu cu ầv àchníh sách của công ty;
  • Giải đáp thắc mắc của nhân viên và Ban quản lý;
  • Cập nhật công ty nhnữg thay đổi mới về Luật Lao Động.