Payroll Service

Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự làm mọi việc có thể để bảo đảm bảng lương của bạn được vận hành trôi chảy, chính xác, và chi phí hiệu quả cho công ty bạn.

–  Đóng vai trò là bộ phận Tiền lương (C&B) của công ty khách hàng, phụ trách nhiều công việc khác nhau mà các nhân viên bộ phận Tiền Lương của khách hàng thường phải đảm nhiệm;

–  Luôn làm khách hàng hài lòng với chất  lượng dịch vụ tốt, kỹ năng thuần thục trong công tác lao động tiền lương;

– Có được bảng lương đúng khách hàng và chính xác nhờ vào đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm;

–  Thay thế chi phí nhân công thành chi phí có hóa đơn chịu thuế giá trị gia tăng (VAT);

– Thông tin lương của công ty khách hàng được bảo mật tốt hơn.