Tư vấn

Khi sử dụng dịch vụ “Tư vấn kế toánTư vấn thuế ” của Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tự tin xử lý các tình huống kế toán khó nhất.

Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự sẽ tư vấn tất cả các công việc, các tình huống liên quan đến kế toán cho khách hàng.

Nội dung gói dịch vụ:

 1. Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán;
 2. Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế;
 3. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế VAT;
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;
 5. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu ….,
 6. Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế;
 7. Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán;
 8. Tư vấn về hạch toán kế toán,lập báo cáo tài chính , báo cáo quyết toán thuế;
 9. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế;
 10. Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế.
 11. Hướng dẫn cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất của cơ quan thuế.