Initial Tax Registration

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh DoanhĐăng ký thuế, Doanh nghiệp mới thành lập cần phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế Quận/huyện.

Trong quá trình kê khai thuế, Doanh nghiệp phải theo hình thức kế toán đã kê khai cho đến khi kết thúc kỳ kế toán năm.
Để quý doanh nghiệp hoàn tất những thủ tục trên một cách nhanh chóng và tiện lợi trong quá trình hoạt động tiếp theo, Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự chúng tôi sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp những thủ tục sau:

  • Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.
  • Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán
  • Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cán bộ thuế. 
  • Tiến hành mua hóa đơn cho Doanh Nghiệp. 

 Hỗ trợ hồ sơ pháp lý ban đầu:

  • Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận. 
  • Tư vấn về thủ tục mua hóa đơn lần đầu. 
  • · Tư vấn nộp thuế môn bài tại Kho bạc Nhà nước. 
  • · Tư vấn các thủ tục kê khai hồ sơ pháp lý và thủ tục mua hóa đơn. 
  • · Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. 
  • · Các nội dung khác có liên quan…..

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ!