Điều kiện đối với hàng hóa được hoàn thuế GTGT

Tue 09/09/2014

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài  mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Đà Nẵng,  sân bay quốc tế Cam Ranh; các cảng biển quốc tế: Khánh Hội (Tp. Hồ Chí Minh), Đà […]

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài  mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Đà Nẵng,  sân bay quốc tế Cam Ranh; các cảng biển quốc tế: Khánh Hội (Tp. Hồ Chí Minh), Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa).

Hàng hóa được hoàn thuế giá trị gia tăng là hàng hóa đáp ứng quy định sau:

1. Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu

2. Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia.

3. Hàng hóa không thuộc đối tượng cấm đưa lên tàu.

4. Hàng hóa mua tại Việt Nam, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 (sáu mươi) ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

5. Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại 01 (một) cửa hàng trong 01 (một) ngày (kể cả cộng gộp nhiều hóa đơn mua hàng trong cùng 01 ngày tại 01 cửa hàng) tối thiểu từ 02 (hai) triệu đồng trở lên.

Thông tư 72/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.