Ghi tiếng Việt không dấu trên hóa đơn

Tue 02/07/2019

Từ 01/01/2015, miễn đăng ký sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn Công văn số 2735/CT-TTHT ngày 30/3/2016 của Cục Thuế TP. HCM có nội dung như sau: Do đặc thù tiếng Việt là có dấu, trong khi một số phần mềm kế toán của nước ngoài không tích hợp khả năng đánh dấu cho các từ tiếng […]

Từ 01/01/2015, miễn đăng ký sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn
Công văn số 2735/CT-TTHT ngày 30/3/2016 của Cục Thuế TP. HCM có nội dung như sau:

Do đặc thù tiếng Việt là có dấu, trong khi một số phần mềm kế toán của nước ngoài không tích hợp khả năng đánh dấu cho các từ tiếng Việt nên trước năm 2015, các hóa đơn nếu ghi tiếng Việt không dấu sẽ phải đăng ký với cơ quan Thuế. Trước năm 2015, Tổng cục Thuế không chấp nhận các hóa đơn có nội dung ghi tiếng Việt không dấu nếu bên phát hành hóa đơn không đặng ký và đượcchấp thuận bởi cơ quan Thuế.

Sau ngày 01/01/2015, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 đã gỡ bỏ yêu cầu trên. Phần mềm của Doanh nghiệp nếu không xử lý được việc viết tiếng Việt có dấu thì cứ viết tiếng Việt không dấu, miễn là đảm bảo hóa đơn không bị hiểu sai lệch về nội dung.