MẤT HÓA ĐƠN

Tue 09/07/2019

Mất hóa đơn liên 2, được dùng bản sao liên 1 để hạch toán kế toán. Công văn số 76608/CT-TTHT ngày 19/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, hạch toán chi phí đối với hóa đơn liên 2 bị mất. Theo đó, hóa đơn liên 2 bị thất lạc trong quá trình chuyển phát cho bên […]

mau-hoa-don

Mất hóa đơn liên 2, được dùng bản sao liên 1 để hạch toán kế toán.
Công văn số 76608/CT-TTHT ngày 19/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, hạch toán chi phí đối với hóa đơn liên 2 bị mất.

Theo đó, hóa đơn liên 2 bị thất lạc trong quá trình chuyển phát cho bên mua thì bên bán phải lập báo cáo việc mất hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Đồng thời, bên bán cùng bên mua lập biên bản ghi nhận sự việc (ghi rõ trong biên bản hóa đơn bị mất đã được bên bán khai thuế trong kỳ thuế nào) và giao cho bên mua bản sao liên 1.

Bên mua được sử dụng bản sao liên 1 kèm biên bản về việc mất liên 2 để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Việc xử phạt bên bán hay bên mua về hành vi làm mất hóa đơn (từ 4-8 triệu đồng) sẽ tùy thuộc đơn vị chuyển phát do bên nào đứng ra thuê (khoản 4, khoản 6 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC ).