TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 1/7/2019

Tue 14/05/2019

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng kể từ 1/7/2019 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức trần đóng BHXH (20 tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ mức 27,8 triệu lên 29,8 triệu/tháng. Phụ cấp […]

Money

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng kể từ 1/7/2019
Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, mức trần đóng BHXH (20 tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ mức 27,8 triệu lên 29,8 triệu/tháng. Phụ cấp thai sản (2 tháng lương cơ sở) cũng tăng từ 2,78 triệu lên 2,98 triệu đồng.