Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2016

Thu 07/04/2016

Năm 2016, thuế suất thuế Thu nhập Doanh nghiệp (“TNDN”) đã có sự thay đổi như sau: Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% (mức thuế suất phổ thông) chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thuộc diện áp […]

Money

Năm 2016, thuế suất thuế Thu nhập Doanh nghiệp (“TNDN”) đã có sự thay đổi như sau:

  • Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% (mức thuế suất phổ thông) chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thuộc diện áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 tiếp tục áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
  • Đến hết năm thuế 2015, Doanh nghiệp  có dự án đầu tư đang được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 17% cho thời gian còn lại.