TT 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

Mon 05/09/2016

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.  Thông tư 133 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017. Nội dung thay đổi chính trong TT133 có lẻ phải nói đến sự xem trọng về bản chất […]

ke toan 3

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.  Thông tư 133 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.

Nội dung thay đổi chính trong TT133 có lẻ phải nói đến sự xem trọng về bản chất hơn hình thức để phạm vi công tác kế toán được linh hoạt hơn.