ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

Wed 08/05/2013

Để làm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, nhà nước đã ban hành các chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng được miễn trong thời gian bao lâu và được hưởng những ưu đãi gì. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.   1.      Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN: Các ưu đãi về thuế […]

TAX

Để làm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, nhà nước đã ban hành các chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng được miễn trong thời gian bao lâu và được hưởng những ưu đãi gì. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

 

1.      Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

 • Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.
 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

2.      Thế nào gọi là dự án đầu tư?

 • Dự án đầu tư  là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp  thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

3.      Các trường hợp áp dụng ưu đãi thuế:

3.1 Thuế suất ưu đãi:

3.1.1        Ưu đãi thuế suất 10% trong 15 năm:

 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

–      Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

–       Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

–       Sản xuất sản phẩm phần mềm.

3.1.2        Kéo dài thời gian hưởng ưu đãi thuế suất 10% (không quá 30 năm):

 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao theo quy định của pháp luật.
 • Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thong cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không; cảng biển; cảng sông, sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
 • Sản xuất sản phẩm phần mềm.

3.1.3        Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

 • Phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.

3.1.4        Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong suốt thời gian hoạt động đối với:

 • Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân.

3.2  Miễn/giảm thuế:

3.2.1    Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

–    Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

–    Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

  – Sản xuất sản phẩm phần mềm.

 • Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

3.2.2        Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với:

 • Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

3.2.3        Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với:

 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

4.      Chuyển đổi ưu đãi:

Theo lộ trình cam kết với WTO thì các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu chỉ được hưởng ưu đãi đến hết năm 2011. Bắt đầu từ 01/01/2012 bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu. Tuy nhiên Chính Phủ cũng có những quy định ưu đãi thuế TNDN theo nhiều hình thức khác mà không bị ràng buộc bởi cam kết với WTO. Để đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp này được tiếp tục sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian thực hiện dự án, ngày 15/11/2012 Bộ Tài Chính ban hành TT 199/2012 hướng dẫn cho các doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi về thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO thì chuyển đổi qua các hình thức ưu đãi khác về thuế TNDN.

XIN LIÊN HỆ VỚI NAAS ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM.