Dịch vụ thuế khác

Những công việc mà dịch vụ thuế của chúng tôi có thể hỗ trợ:

1. Tư vấn về chính sách thuế:

– Đăng ký mã số thuế – kê khai thuế – nộp thuế – hoàn thuế – quyết toán thuế – miễn giảm thuế – hóa đơn – chứng từ – khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

– Tư vấn những sai sót thường gặp cần tránh

– Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp

2. Hỗ trợ khai báo các loại thuế, phí, lệ phí khác 

– Thuế Nhà Thầu

– Thuế XNK

– Phí, lệ phí


Tin liên quan

Thuế Giá Trị Gia Tăng

Thuế Giá Trị Gia Tăng

Các loại thuế khác
Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Các loại thuế khác
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các loại thuế khác