Cài Đặt Phần Mềm Kế Toán

NAAS đã trãi qua hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kế toán dịch vụ và cũng đã xử lý số liệu của rất nhiều các loại hình Doanh Nghiệp hoạt động trong các ngành nghề khác nhau.

NAAS là một đơn vị dịch vụ kế toán. Phần mềm kế toán cũng là một công cụ làm việc chủ yếu của đơn vị chúng tôi và chúng tôi cũng đã trải nghiệm tất cả các tính năng có sẵn của một số phần mềm kế toán. NAAS chuyên cài đặt và huần luyện sử dụng phần mềm kế toán Peachtree và Quickbooks.