Kế toán lương

NAAS làm mọi việc có thể để bảo đảm bảng lương của quý công ty được bảo mật tuyệt đối, vận hành trôi chảy, chính xác, và chi phí hiệu quả cho công ty.

Phạm vi của các dịch vụ kế toán lương của chúng tôi sẽ bao gồm những điều sau đây:

  • Hỗ trợ Công ty duy trì thông tin chi tiết về lương của nhân viên và các thông tin liên quan khác
  • Lập bảng tính lương hàng tháng cho nhân viên để Công ty phê duyệt
  • Chuẩn bị phiếu chi lương hàng tháng của nhân viên.
  • Lập và nộp hồ sơ khai thuế TNCN tạm tính hàng tháng, Bảo hiểm xã hội (“SI”), Bảo hiểm y tế (“HI”) và Bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) cho các cơ quan có liên quan.
  • Thanh toán lương cho nhân viên của Công ty bằng phương thức chuyển khoản
  • Thanh toán các khoản khấu trừ thuế TNCN, BHXH và BHTN cho các cơ quan hữu quan.
  • Lập báo cáo quản lý hàng tháng về lương khi có yêu cầu.
  • Trả lời các câu hỏi về bảng lương từ nhân viên và Ban quản lý.
  • Cập nhật cho Công ty các quy định mới có liên quan và các văn bản cập nhật do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành liên quan đến lao động tiền lương.

Tin liên quan

Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính

NAAS làm mọi việc có thể để bảo đảm bảng lương của quý công ty được bảo mật tuyệt đối, vận hành trôi chảy, chính xác, và chi phí hiệu quả cho công ty.